FoodPro Preloader

Steamy Science: Demonstrere kondensering


• Ekstra: Prøv å skissere et diagram som inneholder illustrasjoner av hva luft- og vannmolekylene ser ut i løpet av hver fase av forsøket. Les "Observasjoner og resultater" nedenfor for noen tips. • Ekstra: Suging er et misvisende konsept. Kondenserende damp har ikke egen attraktiv kraft, som en magnet gjør. Det tre


Ekstra: Prøv å skissere et diagram som inneholder illustrasjoner av hva luft- og vannmolekylene ser ut i løpet av hver fase av forsøket. Les "Observasjoner og resultater" nedenfor for noen tips.
Ekstra: Suging er et misvisende konsept. Kondenserende damp har ikke egen attraktiv kraft, som en magnet gjør. Det trekker ikke eller suger ballongen i flasken. Når dampmolekylene slutter å skyve ut av flasken, og slutte å skyve på ballongen, blir noe annet utenfor flasken sterk nok til å skyve ballongen inn i flasken - og det er ikke tyngdekraften. Hva kan det være?
Ekstra: Hva skjer hvis ballongen er for stor? Hvorfor?
Observasjoner og resultater
Når vannet ble oppvarmet, begynte dets molekyler å bevege seg raskt, noe som omdanne seg til gassfasen: damp. Når det er i en gassfase, er vannmolekylene fordelt mye lenger fra hverandre og tar opp mer plass. Trykket i og utenfor flasken når en tilstand av likevekt, noe som betyr at de er de samme. Hvorfor? Med flaskehalsen uhindret, kan den ekspanderende dampen bevege seg fra innsiden av flasken ut i omgivelsene.

Her er når alt forandrer seg: Når dampen i flasken begynner å kjøle seg ned og vi plasserer ballongen i flaskehalsen. Uten varme begynner vannmolekylene i flasken å kondensere - det vil si at de begynner å snu fra damp tilbake til flytende vann. Når materia går fra gassfasen tilbake til sin flytende fase, tar molekylene mye mindre plass og utøver langt mindre trykk. Faktisk skaper den kondenserende dampen et partielt vakuum-en region med mye lavere trykk enn omgivelsene i innsiden av flasken. Husk, i motsetning til kondenserende damp, endrer ikke luften utenfor flasken, og utøver fortsatt et eget trykk. Vi kalder den resulterende forskjellen mellom disse to områdene en trykkgradient. Trykkene kan ikke utjevne lett fordi ballongen blokkerer gassene fra å flyte fra ett område til et annet. Så hva skjer? Gassen på utsiden (luft) skyver tøffere enn gass på innsiden (kondenserende damp), slik at ballongen blir presset og trukket inn i flasken.

En annen måte å beskrive hva som skjedde er å bruke ordet "sug", fordi vannballongen ble sugd gjennom nakken og inn i flasken. Men suging kan være et misvisende konsept! Det vi snakker om når vi snakker om "suging" er en væske eller gasskraft som skyver på noe i fravær av en lik kraft som presser tilbake. Du kan knase en tom vannflaske bare ved å suge luften ut av den. Det ytre lufttrykket er det som får flasken til å kollapse, fordi du har fjernet luften inni det som presset tilbake!

Mer å utforske
Kondensasjon Ballongtrick, fra ScienceFix.com
Crunch a Can, fra Education.com
Ballong i en flaske: Et lufttrykkseksperiment, fra Education.com
Ballong Air Pressure Magic, fra Education.com


Denne aktiviteten brakte deg i samarbeid med Education.com