Post-Fukushima Reaction: Kan Japan stenge sine atomkraftverk?


Kjære EarthTalk: Var Japan til å lukke alle sine kjernefysiske planter etter de siste skader og strålinglekkasje fra jordskjelvet og tsunamien den 11. mars, hvordan ser energiblandingen ut? Ville det kunne gi all sin makt på andre måter? - Richard Miller, New York City De fleste eksperter er enige om at Japan vil bli hardt presset til å lukke alle sine 54 kjernereaktorer når som helst snart, særlig gitt at disse plantene gir over en tredjedel av landets strømforsyning og 11 prosent av sitt totale energibehov. Japan s

Kjære EarthTalk: Var Japan til å lukke alle sine kjernefysiske planter etter de siste skader og strålinglekkasje fra jordskjelvet og tsunamien den 11. mars, hvordan ser energiblandingen ut? Ville det kunne gi all sin makt på andre måter? - Richard Miller, New York City

De fleste eksperter er enige om at Japan vil bli hardt presset til å lukke alle sine 54 kjernereaktorer når som helst snart, særlig gitt at disse plantene gir over en tredjedel av landets strømforsyning og 11 prosent av sitt totale energibehov. Japan stoler så mye på atomkraft fordi det har så få andre innenlandske energikilder å trekke på. Ifølge US Department of Energy er Japan bare 16 prosent selvforsynt, og mye av dette kommer fra det nå-sårte atomkraftprogrammet.

Til tross for å produsere kun små mengder olje innenlands fra felt utenfor vestkysten, er Japan den tredje største oljeforbrukeren i verden bak USA og Kina, samt den tredje største nettimportøren av råolje. Importert olje står for omtrent 45 prosent av Japans energibehov. I tillegg til å få mye olje, er Japan verdens største importør av både kull og flytende naturgass. Mot denne bakgrunnen av importerte fossile brensler er det ingen overraskelse at Japan har omfavnet atomkraft; verdensomspennende, produserer bare USA og Frankrike mer kjernekraft.

Faktorer i at det ville ta flere tiår å øke kapasiteten på alternative fornybare energikilder. Vannkraft står for tre prosent av japansk energiforbruk og andre fornybare kilder som sol og vind bare en prosent, og at Japan må importere omtrent hele sitt fossile drivstoff, blir det åpenbart at landet vil være nødt til å stole på atomkraft i noen tid fremover, til tross for risikoene.

"Tilførsel av samme mengde elektrisitet med olje vil for eksempel øke oljeimporten med rundt 62 millioner tonn per år, eller rundt 1, 25 millioner fat per dag, " sier Toufiq Siddiqi, en forsker med det ideelle West-West Institute. Han legger til at den nåværende prisen på olje per tønne (omtrent $ 100) ville koste Japan til 46 milliarder dollar per år. "Det vil videre ta nesten ti år å bygge nok nye olje-, kull- eller naturgassfyrte kraftverk for å gi tilsvarende mengde elektrisitet, og det vil bli nødvendig med titalls milliarder dollar per år, " konkluderer han.

På kort sikt er den enkleste måten for Japan å gjøre opp for redusert atomkraftproduksjon, ved å importere mer naturgass og andre fossile brensler, og sende CO2-avtrykk i feil retning. Det som er mindre klart er om japanske politimakere allerede har planer om å øke landets kjernefysiske kapasitet. Det oppgitte målet er å generere halvparten av Japans elektrisitet via atomkraft innen to tiår som en del av en større innsats for å redusere karbondioksidutslippene. fulgt etter Fukushima ulykker.

Fukushima-anleggssviktene vil trolig påvirke den evolusjonerende energimiksen også i verden, ikke bare i Japan. Mange analytikere forventer at atomkatastrofen i Japan forårsaker et skifte mot økt bruk av naturgass over hele verden. Naturligvis er ulempen for miljøet at naturgass er et fossilt brensel, og bruken bidrar betydelig til global oppvarming. Mens solenergi og vindkraft kan ta opp noen av slakkene, er disse og andre fornybare energier minst tiår unna den skalerbarhet som trengs for å drive en betydelig del av et moderne industrisamfunns energibehov.

KONTAKTER : US Department of Energy, www.doe.gov; Østvest-instituttet, www.ewi.info.

EarthTalk® er skrevet og redigert av Roddy Scheer og Doug Moss og er et registrert varemerke for E - The Environmental Magazine (www.emagazine.com). Send spørsmål til: Abonner : www.emagazine.com/subscribe; Be om et gratis prøveproblem: www.emagazine.com/trial.

Siste nytt

Forurensning, Fattigdom og Folk av Farge: Bor med IndustriBør Japans Reactor Crisis drepe Nuclear Renaissance?Forsteder og gårder Team med global oppvarming for å true villdyr og planterEksperimentelle bevisRotte Studie Gnister Furor Over Genetically Modified FoodsAstronomer observerer melkeveislignende galakser i tidlig universAlternativ kilde til Dekk Gummi Gains TractionNytt kart avslører tsunamirisiko i California