Monkey See, Monkey Hear


, avslører at lommer på baksiden av regionen som brukes til å behandle lyder, faktisk viser et økt svar på å se på en video, selv om lyden er dempet. Dette fenomenet kan muligens være en del av en medfødt mekanisme for å lokalisere kilden til en lyd og kan være nyttig for forskere som prøver å bekjempe forhold karakterisert av auditionsunderskudd, som for eksempel dysleksi. Christoph K

, avslører at lommer på baksiden av regionen som brukes til å behandle lyder, faktisk viser et økt svar på å se på en video, selv om lyden er dempet. Dette fenomenet kan muligens være en del av en medfødt mekanisme for å lokalisere kilden til en lyd og kan være nyttig for forskere som prøver å bekjempe forhold karakterisert av auditionsunderskudd, som for eksempel dysleksi.

Christoph Kayser, forsker ved Max Planck-instituttet for biologisk cybernetikk i Tübingen, Tyskland, sier at hans team kartlegger den hørbare cortexen i aper og segmenterer den i 11 felt basert på frekvensen av lyden som hver seksjon behandler. "Dette gjør det mulig for oss å søke etter hvilke deler av hjernen som vanligvis aktiveres av hørselsstimuler, " sier han, "og å skille et auditorisk felt, for eksempel [den] primære auditory cortex fra høyere auditoriske felt."

Ved hjelp av fMRI, overvåkte teamet anesthetiserte (så vel som våken) makaques mens de så på videoer (med og uten volumet dukket opp), og mens de lyttet da bare lydsporet av videoene ble spilt. I de bedøvede apekatterne observert forskerne aktivering i det auditive cortex kaudale belte (to felter på baksiden av hele bønneformet område) da dyrene ble utsatt for det visuelle stimuluset samt lyden ledsaget av video. Flere felt reagerte i de fullt våken dyrene, men de var alle i de bakre områdene av den hørbare cortexen. Den økte aktiveringen, Kayser sier, "kan være en grunn for oppmerksomhet og mer bevisst behandling av stimuliene, som på en måte er ukontrollert i det våkne dyret, fordi vi ikke vet hva de oppfatter eller hva de tenker på det. "

Nåværende funn bekrefter tidligere studier som antydet at caudale deler av den hørbare cortex hos mennesker er involvert i å tolke visuell tale, men kan ikke bruke fMRI for å lokalisere denne korrelasjonen riktig. Kayser og hans kolleger arbeider nå for å bygge en bedre forståelse av kartlegging av auditivfelt i human cortex. Josef Rauschecker, fysiolog og biofysiker ved Georgetown University Medical Center i Washington, DC, sier at flere studier tyder på at organisasjonen av den menneskelige hjerne ligner på lavere primater, spesielt i det visuelle systemet. "Det er trolig også sant for audisjon, selv om de nøyaktige homologiene må utarbeides, " sier han. "Funksjonell MR er en flott teknikk som kan brukes i begge arter og kan derfor tjene en viktig funksjon i å sammenligne dem."

Innsikt i hvordan den menneskelige hørbare cortex håndterer multisensoriske effekter, kan føre til bedre forståelse av forhold som innebærer et underskudd i audisjon, for eksempel dysleksi. "Jeg vil ikke si at vi har noen applikasjoner akkurat nå, " sier Kayser. "For mange av disse [underskuddene] vet vi ikke helt hvor de skjer i lydsystemet, og det er noe som må være nøye lokalisert."

Daniel Tranel, en nevrolog ved University of Iowa, er mer optimistisk og sier at kunnskap om sensorisk integrasjon i tidlige stadier kan hjelpe forskere til å identifisere kilder til ekstraordinær sensorisk behandling, som kreativitet og geni, samt unormal sensorisk behandling, som sett i schizofreni. "

AntennestasjonEr virusene levende?Å øke Volt-Age: Er Obamas mål om 1 million elektriske kjøretøy på US Highway i 2015 Realistisk?Arktisk rapportkort: Sviktende å stoppe oppvarmingAmerikanske Brødkurv Skift Takket være KlimaendringGode ​​nyheter etter Gulf spill: Turtle redningsplan lykkesBrukte batterier kan hjelpe California Store fornybar energiKlimaendring tilbyr grim langvarig prognose for sjømat