FoodPro Preloader

Midtøsten Utslipp på nedgangen på grunn av politisk strid [Grafisk]


Forurensningstendenser i Midtøsten er uventet avtagende, men av tragiske årsaker sier et forskersteam. Før 2010 var utslippene i større byer som Teheran, Kairo og Bagdad raskt oppadgående, i takt med regionens robuste økonomiske vekst. Den oppadgående trenden ble spådd å fortsette, ifølge det internasjonale regjeringspanelet for klimaendringer. Men et t

Forurensningstendenser i Midtøsten er uventet avtagende, men av tragiske årsaker sier et forskersteam. Før 2010 var utslippene i større byer som Teheran, Kairo og Bagdad raskt oppadgående, i takt med regionens robuste økonomiske vekst. Den oppadgående trenden ble spådd å fortsette, ifølge det internasjonale regjeringspanelet for klimaendringer. Men et team av forskere i Tyskland, Kypros og Saudi-Arabia, studerte data fra satellitter som overvåker utslipp av nitrogenoksyder, fant bratte avvik som korrelerte med politiske og økonomiske omveltninger, inkludert starten på den syriske borgerkrigen i 2011 og de utvidede sanksjonene på Iran i 2010. Reduksjoner i utslippene er avgjørende for å bekjempe global forurensning og klimaendringer, men Midt-Østens siste nedadgående trend kommer til en bratt pris.

Selv om nitrogenoksider bare spiller en liten rolle i klimaendringene, har de en betydelig innvirkning på lokal helse og regionalt vær. Høye utslippsnivåer kan forverre respiratoriske problemer som astma ved å produsere ozon, et kraftig oksidasjonsmiddel, på bakkenivå. I atmosfæren kan disse utslippene forårsake surt regn og skade ozonlaget som beskytter jorden mot rombåren stråling.

Lagets funn, publisert i august i Science, kunne ikke vært spådd av standardmodeller fordi disse modellene ikke kan tegne uventede politiske hendelser. Forskerne bemerket også at kortsiktige endringer i utslipp av nitrogenoksyder er vanskelige å oppdage ved bruk av de fleste forurensningsbeholdninger eller projeksjoner, da modellene de bruker, er basert på energiforbruk og typisk adresserer karbondioksidutslipp. Atmosfærisk overvåking ved hjelp av satellitter kan bidra til å oppdage disse endringene og kunne gi mer umiddelbar informasjon til beslutningstakere.

"Brå siste trendendringer i atmosfærisk nitrogendioxyd over Midtøsten", av Lelieveld et al. I Science Advances, 21. august 2015. Denne grafikken inneholder også nyere data fra forfatterne.
Grafisk av Amanda Montañez

Agn og bryterRussisk Team har nådd Buried Antarctic Lake, Rapporter sierLeserne svarer på september 2017-utgavenHvor skal dyrene gå som klimaendringer?Antarktiske isbreer mistet fantastisk mengde bakken i de siste åreneFlimrende Fallacy: Myten om Compact Fluorescerende Lightbulb HodepineSpacecraft oppdager partikkel akselerator på SaturnHard Rock: Asteroid Lutetia kan være et intakt igjen fra planetarisk formasjon