FoodPro Preloader

Den afrikanske sjøfisk gir avkastning som global temperaturstigning


funnene tyder på at virkningen av regionale effekter av globale klimaendringer kan være større enn for lokal antropogen aktivitet eller overfiske. Tanganyika-sjøen er den nest største innsjøen, og er en av verdens flotte ferskvannsøkosystemer og gir 25 til 40 prosent av den årlige animalske proteinforsyningen til landene som grenser til den. Cather

funnene tyder på at virkningen av regionale effekter av globale klimaendringer kan være større enn for lokal antropogen aktivitet eller overfiske.

Tanganyika-sjøen er den nest største innsjøen, og er en av verdens flotte ferskvannsøkosystemer og gir 25 til 40 prosent av den årlige animalske proteinforsyningen til landene som grenser til den. Catherine M. O'Reilly fra Vassar College og hennes kolleger brukte lokale poster, sedimentkjerner og vannmålinger for å spore vannkroppens historie de siste 80 årene. De fant at lufttemperaturen i regionen økte med ca 0, 6 grader Celsius, mens de dype vannet i sjøen varmet med 0, 31 grader. Samtidig fastslår forskerne at vindhastighetene i regionen har gått ned med 30 prosent siden 1970-tallet. Sammen reduserte disse faktorene hastigheten som organisk materiale blir opprettet, og dermed reduserer antall fiskene som sjøen kan opprettholde. "Vår forskning gir den sterkeste koblingen til dato mellom langsiktige endringer i sjøoppvarming i tropene, registrert av instrumenter og nedgang i produktiviteten til sjøens økosystem, som sett i sedimentkjerner, " sier studiet medforfatter Andrew Cohen på universitetet av Arizona. "Dette arbeidet gir en klar indikasjon på de regionale effektene av globale klimaendringer, og spesielt global oppvarming, på tropiske sjøøkosystemer."

Modelleringsprognoser for området forutsi ytterligere temperaturøkninger på rundt 1, 5 grader C i de neste 80 årene, noe som kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne i regionen som er avhengig av innsjøen for mat, skriver forskerne. "Til dags dato har de fleste studier funnet signifikante effekter av klimaendringer på den nordlige halvkule, " sier O'Reilly, "mens vår studie indikerer at det også skjer stor oppvarming i tropene, og at den har en negativ innvirkning på noen økosystemer ."

"The Kill Lakes" av Marguerite Holloway (juli 2000), er tilgjengelig for kjøp fra Digital.

Kilde for novel fugleinfluensa utbrud bestilt urentMaterialet forblir: Den evige utfordringen av søppelGolfbane som naturreservat: et sted for tiger og amfibierGiant Waves ødelegger raskt arktiske is og økosystemerGravity Measurements Bekreft Grønlands Glacier Precipitous MeltdownAmerikanske klimatdiplomater får fornyet sjanse til å finne felles jord med allierteFå feilene av genetisk modifiserte avlingerOverflodserfaring øker klimaendring